آمار

تعداد نشریات25
تعداد شماره‌ها410
تعداد مقالات4,185
تعداد مشاهده مقاله6,202,904
تعداد دریافت فایل اصل مقاله4,142,070
کلیدواژه‌ها = زلزله
تعداد مقالات: 30

1

ارزیابی آسیب پذیری تأسیسات شهری درمقابل زلزله، نمونه موردمطالعه: محله قدغون بروجرد

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 8، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 189-208
علی حسینی؛ فرشیده امیدواری؛ علیرضا فلاحی؛ زهرا اهری؛ شریف مطوف

2

ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهر با مدل Fuzzy AHP وGIS مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری تهران

فصلنامه جغرافیا و توسعه
دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 121-138
سید موسی پورموسوی؛ علی شماعی؛ محسن احدنژاد؛ علی عشقی چهاربرج؛ سمیه خسروی

3

ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش TOPSIS در محیط GISمطالعه‌ی موردی: (شهر اردبیل)

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 3، شماره 4، بهار 1393، صفحه 17-33
فریبا اسفندیاری درآباد؛ عطا غفاری گیلانده؛ خداداد لطفی

4

ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر بَردَسْکن در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی وارون (IHPW)

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 4، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 105-137
مجید ابراهیمی؛ محمد سلمانی مقدم؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ مریم نوری

5

ارزیابی پتانسیل مدیریت بحران زلزله در کارگزاران مدیریت روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بستک

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 7، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 205-220
احمدعلی خرم بخت

6

ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 131-146
عیسی ابراهیم زاده؛ دیمن کاشفی دوست؛ سید احمد حسینی

7

ارزیابی دیدگاه برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی کشور به کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله

فصلنامه جغرافیا و توسعه
دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 45-62
محمود قدیری

8

ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل)

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 5، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 1-20
علی حاجی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ جلال الدین وثوقی حمزه خانلو؛ علی بدری

9

ارزیابی ریسک‌های بالقوه ناشی از زلزله در بافت‌های فرسوده مطالعه موردی: محله سنگلج ‌شرقی واقع در منطقه 12 تهران

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 35-51
حسین نگارش؛ رباب نوروزی؛ وحید فیضی؛ منصوره شاه حسینی

10

ارزیابی میزان آسیب‌پذیری محدوده شهری کاشان در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل IHPW

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 105-126
لیلا گلی مختاری؛ علی شکاری بادی؛ زهرا بشکنی

11

آسیب¬پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله¬ای در امدادرسانی آنها

فصلنامه جغرافیا و توسعه
دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 117-144
محمدرضا پورمحمدی؛ علی مصیب زاده

12

بررسی عوامل مؤثر برآسیب‌پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری دارای سکونت‌گاه‌های غیررسمی با استفاده از GIS (مطالعة موردی مناطق 1 و 5 شهر تبریز)

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 4، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 33-56
علی حاجی نژاد؛ احد بدلی؛ واحد آقایی

13

پهنه‌بندی آسیب‌پذیری مناطق شهری در برابر زلزله با استفاده از تکنیک WLC وOWA مورد شناسی: منطقة 7 تهران

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای
دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 125-138
رؤیا رمضانی کیاسج‌محله؛ دکتر سعید کریمی؛ فاطمه‌سادات علوی‌پور

14

پهنه¬بندی خطر گسل تبریز برای کاربری¬های مختلف اراضی شهری

فصلنامه جغرافیا و توسعه
دوره 9، شماره 21، بهار 1390، صفحه 27-41
شهرام روستایی

15

تحلیل تاب‌آوری کالبدی در برابر زلزله مطالعه موردی؛ بافت فرسوده‌ی شهر مرزی زاهدان

فصلنامه جغرافیا و توسعه
دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 1-18
مجتبی روستا؛ عیسی ابراهیم‌‌زاده؛ مصطفی ایستگلدی

16

تحلیل شاخص¬های آسیب¬پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان

فصلنامه جغرافیا و توسعه
دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 61-79
علی زنگی آبادی؛ جمال محمدی؛ همایون صفایی؛ صفر قایدرحمتی

17

تحلیل فضایی آسیب‌‌پذیری سکونتگاههای جمعیتی در برابر زلزله (پژوهش موردی: شهرستان دنا)

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 7، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 213-230
حسین حسینی خواه؛ جمال محمدی

18

تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهرتبریز در برابر زلزله

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 8، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 245-266
علی شماعی؛ حجت میرزازاده

19

تحلیل مدیریت ریسک و بحران زلزله بم با بهره گیری از تکنیک “Swot”

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 4، شماره 5، بهار 1394، صفحه 15-26
صمد فتوحی؛ مریم حسین پور؛ یاسمن یاری

20

تخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل RADIUS و GIS (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 7، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 89-104
سید علی المدرسی؛ سید احمد میردهقان اشکذری

21

راندگی گیلانغرب با استفاده از شاخص¬ها و شواهد ژئومورفولوژیک

فصلنامه جغرافیا و توسعه
دوره 9، شماره 21، بهار 1390، صفحه 137-158

22

سنجش ارزش‌های‌ محیطی‌ در تخمین تمایل به دریافت وام‌برای مقاوم‌سازی مساکن روستایی در برابر زلزله با استفاده از روش انتخاب تجربی مورد شناسی: بخش آباده ‌طشک واقع در شهرستان نی‌ریز

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای
دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 233-244
دکتر علی حاجی‌نژاد؛ دکتر علی عسگری؛ دکتر جعفر قادری؛ معصومه زارعی

23

طیف‌بندی و سنجش فضایی آسیب فیزیکی – اجتماعی شهرها در برابر زلزله با بکارگیری تکنیکVIKOR و GIS ؛ مورد شناسی شهر یزد

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای
دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 85-103
الیاس مودت؛ دکتر سعید ملکی

24

مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی : بافت تاریخی شهر کاشان  

مخاطرات محیط طبیعی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 1-14
سید علی المدرسی؛ محمد رضا جواهری؛ محمد علی فتاحی

25

مدل‌سازی آسیب‌پذیری فیزیکی بافت‌های شهری در برابر زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد شناسی: منطقۀ ۳ شهرداری شیراز

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای
دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 177-194
پریسا مشک سار؛ دکتر علی سلطانی؛ دکتر حسن ایزدی؛ دکتر محمد رضا بذرگر

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.