ورود کاربران  
 
 
:  
 
ورود
 
  آمار بازدید کنندگان نشریه  
 
 
کاربر آنلاین
 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
مرورگر نامشخص
 جزئیات بیشتر ...    
 
همه کاربران
 
 
تعداد کاربران آنلاین:   ۲۳۲
تعداد کل کاربران:   ۶۱۳۵۰
بیشترین تعداد کاربران:   ۴۱۹
 
 
  آمار نشریه  
 
 
 
تعداد شماره های نشریه: ۱۵
تعداد کل مقالات نشریه: ۱۱۰
 
 
  اطلاعیه مهم  
 
 

از نویسندگان محترم مقالات ارسالی درخواست می شود بر روی فایل ارسالی مقاله مشخصات نویسندگان درج نگردد، در غیر این صورت از بررسی مقالات خودداری خواهد شد. 

- مبلغ دویست هزار ريال (بیست هزار تومان) جهت هزینه های داوری مقالاتی که به داوری ارسال می شود به شماره حساب 0105373526003 سیبا بانکه ملی شعبه دانشگاه س و ب به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز گردد. توضیح اینکه مقالاتی که به داوری ارسال می شود قبل از ارسال از طریق ایمیل به نویسنده اطلاع رسانی خواهد شد.

- مبلغ یک میلیون ريال (صدهزار تومان) جهت هزينه هاي چاپ هر یک از مقالات پذیرفته شده نهایی به حساب  0105373526003 سیبا بانک ملی شعبه دانشگاه س و ب به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز گردد 
 
 

 
  جلد مجله  
 
 
 
  مشخصات نشریه